Pages

Sunday, April 6, 2008

site Ministerie / site Ministère

Deze blog wordt niet langer aangevuld. Alle informatie over het Ministerie van Wooncrisis en aanverwanten vanaf nu op www.wooncrisis.be

Ce blog n'est plus mis à jour. Tout sur le ministère de la crise du logement sur le site www.crisedulogement.be

Thursday, April 3, 2008

Les SDF carolos sous tentes


Mardi, 20 h 45. Les sans-abri de Charleroi sont rassemblés devant l’abri de nuit Ulysse. Dans quelques minutes, ils seront fixés sur ce que leur réservent les douze prochaines heures. Un vent glacial fouette les visages, pour la plupart enveloppés dans des minces capuches. Mais aucun des sans-logis ne pense à rebrousser chemin. L’enjeu est important : un lit, un repas et une douche chaude ou la rue et peut-être un simple morceau de pain. Article dans le soir de hier.


Friday, March 28, 2008

Nieuws van tklooster in Antwerpen

In Antwerpen is heeft het DAK een leegstaand kloostergebouw, eigendom van de provincie, ingetrokken om er een sociaal project voor straatbewoners uit te bouwen (zie berichtvan 20 maart). Gisteren stuurden zij ons deze mail met goed nieuws, en een oproep tot steun:
"26 maart 2008
Goed nieuws. Tijdens de opendeur van tklooster op vrijdag 21maart heeft de heer Marc Wellens, in naam van de Provincie Antwerpen, positief geantwoord op de vraag van DAK om het voormalige Dominicanenklooster te mogen gebruiken totdat de gebouwen afgebroken wordt. Dat wil zeggen dat we er gedurende enkele jaren kunnen functioneren.
De werken gaan voort. Planning is als volgt: In de kelder en elders aanvoer- en afvoerbuizen, die verdwenen waren, vervangen voor wateraanvoer van de toiletten en wasbakken die deel gaan uitmaken van de nachtopvang. De electriciteitsleidingen verbeteren. Vodden, papier en andere rommel ruimen. De gangen fix & finishen en schilderen. De grote keuken afwerken. De ruimtes voor de bewoners en de nachtopvang installeren. Het bureel van DAK installeren en verhuizen.
Eenieder die een bijdrage wil leveren aan deze werken en/of aan de werking van tklooster en haar projecten wordt vriendelijk uitgenodigd op de
1e kloostervergadering die plaats heeft op 11 april 2008 om 17.00 uur in tklooster aan de Ploegstraat 27 ( achterkant van de zoo )te Antwerpen.
DAK ZKT sociaal bewogen mensen met ervarings- en/of professionele deskundigheden die een deel van hun energie en tijd willen investeren in volgende projecten:
Keukenprojecten: De keuken kan, mits eenvoudige afspraken, voor verschillende sociale keukenprojecten gebruikt worden. De volxkeuken, een vegetarische keuken waar je aan 1 € kan eten, is er daar één van en zal vanaf midden- of eind april 1 maal per week functioneren. Na een tijd kan er naar 2 dagen gegaan worden. Ieder kan meedoen.
De inloop waar straatbewoners kunnen verpozen, en iets consumeren zal eind april van start gaan. Te beginnen met 1 maal per week een aantal uren. Tijdstip moet nog bepaald worden.
Voordat met de nachtopvang kan begonnen moeten er nog een aantal dingen gebeuren. De toiletten,de elektriciteit, schilderen, installeren……
We zijn nog op zoek naar een Ijskast, bedden, matrassen, lakens en kopkussens, muur- en houtverf, borstels en rollen, buizen en koppelingen, elektriciteitsmaterieel en lampen, kachels, cement, plaaster, tegellijm en tegels, …………..

Contacteer
Koen Calliauw op 0495/530092 of Philippe De Craene op 0494/807350

Geldelijke giften voor tklooster kunnen gestort worden op de bankrekening van DAK vzw
001 3078909 11 met vermelding 'tklooster' Er wordt een kasboek bijgehouden dat op elk moment beschikbaar is voor steunders en actievelingen."

Monday, March 24, 2008

Message des occupants du Béguinage

Nous sommes des dizaines de milliers d'immigrants, demandeurs d'asile et autres étrangers, de toutes nationalités, vivant depuis de nombreuses années sur le territoire du Royaume de Belgique. Dans leur très grande majorité, les membres de nos communautés respectives vivent sans le moindre document d'identité, donc dans une totale clandestinité et sans aucuns droits. Nous avons décidé de prendre notre sort en main, de nous montrer et de demander au nouveau gouvernement la régularisation de tous les sans papiers.
Nous occupons l'église du Béguinage depuis ce lundi 17 mars pour faire avancer les débats du gouvernement sur les régularisations . Nous ne voulons plus vivre cachés, ni dans la peur, nous sommes des citoyens a part entière et nous voulons être respectés et vivre dignement.
Nous ne sommes pas dangereux mais plutôt en danger !!

Nous sommes déjà une centaine qui dorment à l'église et beaucoup veulent nous rejoindre, mais ils nous manquent des matelas, des couvertures, de la nourriture, de l'eau, du sucre, du café… etc. Pour soutenir cette lutte, amenez ce que vous pouvez à l'église entre 10 h et 18h


Nous vous invitions ce mardi 25 mars 2008 à 18 heures au béguinage pour faire plus amples connaissance.

Les Occupants du Béguinage
Le CSPL – Collectif des Sans Papiers en Lutte

Saturday, March 22, 2008

acties van sans papiers in Brussel


De hongerstakers van de Koningstraat 91 hebben hun slag thuisgehaald. Meer dan 50 dagen hongerstaking leverden voor de activisten een voorlopig statuut op, dat hen in staat moet stellen om legaal werk te vinden en daarna een vaste verblijfsvergunning te bekomen.

Sinds vorige week is ook de Begijnhofkerk opnieuw bezet door mensen zonder papieren die van hieruit strijd willen voeren voor regularisatie.

Thursday, March 20, 2008

uitnodiging voor een nieuw begin in tklooster

Ploegstraat 27 Antwerpen (achterkant ZOO)
VRIJDAG 21 MAART
13 uur OPENDEUR snacks en drank aan 1 €
19 uur VOLXKEUKEN maaltijd aan 2 €
21uur FUIF met oa DWANGBUIZERDEFFECT en ZOU OF ZOUNDZ

Begin december 2007 heeft DAK (Daklozen Aktie Komitee vzw) haar intrek genomen in het voormalige Dominicanenklooster aan de Ploegstraat te Antwerpen dat begin december 2007 leeg kwam te staan. Totdat de eigenaar, de Provincie Antwerpen, een nieuwe bestemming heeft voor de gebouwen of totdat deze afgebroken worden willen we er onze gewone activiteiten ontplooien. Een laagdrempelige nachtopvang voor daklozen, een inloop voor straatbewoners, voedselprojecten zoals de befaamde Volxkeuken, kunstateliers, een IT workshop, een fietsatelier, ……...Het bureel van DAK waar de sociale en juridische dienstverlening wordt aangeboden zal ook naar tklooster verhuizen. Een gemotiveerd team vrijwilligers heeft tonnen vuil en rommel dat door de vorige bewoners was achtergelaten geruimd. Er werd geplaasterd en gekuist. Elektriciteits- en waterleidingen werden gedeeltelijk hersteld. Nu wordt de keuken opgebouwd. Er wordt geschuurd en geschilderd. Er is nog heel veel werk. We zoeken nog volgend materieel en materiaal.
ijskasten, muur- en houtverf, verfborstels en -rollen, plaaster, cement, muurtegels, elektriciteitsmaterieel, lampen, kachels, matrassen, , lakens en kopkussens, waterbuizen en koppelingen, kuisgerief, ladders, …..
Wil je meehelpen in?. Schenk je materieel? We komen het ophalen. Bel 0494/80 73 50
Tot de nachtopvang effectief functioneert kunnen we niemand meer opvangen. Sorry daarvoor.
Philippe De Craene, Coördinator
Financiële bijdragen kunnen gestort worden op de bankrekening 001-3078909-11 van DAK vzw. Er wordt een kasboek bijgehouden dat op elk moment beschikbaar is voor steunders en actievelingen.
http://www.daklozenaktiekomitee.be/

Thursday, February 21, 2008

Le forum était un succes


Plus de 200 personnes enthousiastes ont assisté samedi dernier au Forum de la Crise du Logement à Bruxelles. La question de la crise du logement a été largement abordée au cours de rencontres, d’ateliers et de réunions et des pistes de solutions ont été évoquées. Le Ministère de la Crise du Logement compte bien poursuivre le travail entamé en construisant un réseau de groupes d’actions venant de partout en Belgique afin de lutter ensemble pour le droit au logement et pour trouver des solutions concrètes à la crise.
Vous trouverez ici les photos du forum. Plus d’infos sur le site du Forum de la Crise du Logement. En plus d’un petit film sur Indymedia.

Wednesday, February 20, 2008

Het forum was een succes


Een tweehonderdtal zeer gemotiveerde mensen heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan het Forum van de Wooncrisis in Brussel. Tijdens ontmoetingen, ateliers en vergaderingen werd er nagedacht over de wooncrisis, en vooral gezocht naar middelen om er iets aan te doen. Het zal zeker niet bij dit forum blijven. Het Ministerie van Wooncrisis zal verder worden uitgebouwd als een netwerk van actiegroepen uit heel het land, die samen strijd voeren en concrete oplossingen uitwerken om iets te doen aan de crisis.
Hier staan foto's van de dag. Meer info op de site van het Forum van de Wooncrisis. En een filmpje op Indymedia.

Monday, February 11, 2008

Une journée contre l'insalubrité mais avec les habitants

Vendredi 22 février 2008 de 9h à 17h
dans les locaux de la CGSP (avenue armée Grouchy 41 - 5000 Namur)

Depuis plusieurs années, nous sommes interpellés par la fermeture de bâtiments déclarés insalubres sans mesures adaptées de relogement des habitants.
Courant 2007, plusieurs bâtiments ont ainsi été fermés en quelques mois à Liège (Domaine de la Charteuse,etc.) ainsi qu'à Charleroi. Ce n'est que parce que les habitants se sont mobilisés (y compris en justice) qu'il a enfin été tenu compte d'eux! Et les mesures prises, pas toujours efficaces ou adaptées,
continuent de poser question...

La réglementation wallonne aujourd'hui permet cette dérive puisqu'elle ne se préoccupe pas du relogement des habitants. Les Communes ont un rôle essentiel à jouer et la "revalorisation" urbaine est toujours un enjeu plus ou moins avoué. Cette journée a pour objectif de sensibiliser et d'interpeller les responsables politiques et administratifs wallons pour que cela change.

La matinée commencera par la prise de parole d'habitants qui ont vécu ces situations.
Des présentations de la situation en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie permettront de faire le point sur les enjeux politiques et réglementaires.
L'après-midi sera consacrée au travail en ateliers pour débattre et préparer des
questions à un panel d'invités: Administration wallonne, Ministre du Logement, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté,...

Inscription gratuite pour le 15 février à Solidarités Nouvelles asbl,

Monday, February 4, 2008

cirkels van stilte


Vanavond om 18u werd er in verschillende steden in België gelijktijdig actie gevoerd voor de regularisatie van mensen zonder papieren. In Brussel werd een "kring van stilte" gevormd op het Vrijheidsplein, om aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie van de duizenden sans papiers die in ons land verblijven.
Tegelijk werd er opgeroepen voor een betoging ter ondersteuning van de hongerstakers in de Koningstraat 91, nu zaterdag om 15u. De betoging vertrekt op het Vrijheidsplein.
meer info: http://www.cire.irisnet.be/

Appel des occupants et grèvistes de faim du 91 rue Royale
Depuis le 1 er janvier, 122 personnes, des 161 sans papiers occupants le batiment situé au 91 rue royale,ont commencé une gréve de la faim illimitée, hier le 31 janvier les femmes constatant que rien ne bouge; ont rejoient les autres dans cette action tant contesté.
Nous sommes isolés, menacé d'expulsion,l'occupation avec la gréve de la faim a une autre specifité, la souffrance que les occupants portent seuls, depuis des années, devient de plus en plus lourde, nous ne portons pas un message politique ni même ideologique, nous sommes juste des sans papiers cherchons la liberté, une certaine reconnaissance de notre existance ici en belgique.
Nous voulons que cet appel humain, soit diffusé le plus large possible, aussi large que notre avidité de liberté et de droits,nous vous demandons que soit cassé toutes sortes de frontiéres fictive entre les êtres humains.
Nous ne sommes pas entrain de faire du chantage, est ce que nous voulons ce n'est pas notre mort, nous voulons juste nous en sortir, ne plus être traités comme des criminels
C'est beaucoup plus grave de priver des personnes de leurs libertés que des personnes decident de se priver eux même par choix de manger.
Nous vous invitons a rejoindre la marche vers la liberté le 09-02-08
Randez vous a la colonne des congrés a 15h

Tuesday, January 29, 2008

geen plaats meer voor minderjarige kinderen in opvangcentra

Door het stroppen van de uitstroom van asielzoekers zijn de collectieve opvangcentra plots volgeraakt. Nieuwe asielzoekers worden op dit moment toegewezen aan individuele opvangstructuren (bv. LOI). Voorlopig zijn er nog voldoende vrije plaatsen in de LOI. Fedasil zoekt intussen naar oplossingen. De Opvangwet heeft vorig jaar de opvang in twee fasen ingevoerd: de eerste 4 maanden in een collectieve opvangstructuur, daarna (mogelijk) een individuele opvangstructuur. De opvang in twee fasen is evenwel niet verplicht. Daarom is het mogelijk om (bv. bij volledige bezetting van de collectieve centra) nieuw toegekomen asielzoekers meteen aan een individuele opvangstructuur toe te wijzen.
Neveneffect van deze situatie is wel dat gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal in het land verblijven en die op basis van artikel 57 §2 OCMW-wet recht hebben op materiële opvang, niet in de daarvoor beschikbare collectieve centra terecht kunnen.

Thursday, January 24, 2008